TIL FORSIDEN

TIL FORSIDEN

LARS BUSK HANSEN

Velkommen til min hjemmeside.

Jeg er medlem af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening

Her på siden kan du læse lidt om mig og mine grundholdninger

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig.

Det gode lærerliv har altid været afsæt for mit fagpolitiske arbejde. Det vil det fortsat være.

Vi ved fra vores praksis, vores egne undersøgelser og fra forskningen, at lærere med stor arbejdsglæde leverer en bedre undervisning. Derfor får vi en bedre folkeskole, når vi styrker det gode lærerliv!

Et godt lærerliv er bl.a. afhængig af:

-God efteruddannelse. Den enkelte lærer skal have større indflydelse på valget af efteruddannelse. Derfor skal vi skal have indført en ret til efteruddannelse.

-At opgaverne giver mening. Folkeskolen skal selvfølgelig følge med tiden, men der er ikke brug for konstant udefrakommende ”projektitis”. Det udvikler ikke skolen. Derfor skal skolen og lærerne have arbejdsro, så lærere og ledelse på den enkelte skole kan styrke kvaliteten i undervisningen.

-At man kan lykkes med opgaverne. Alle børn har ret til den rette undervisning. Inklusion er en smuk tanke og en god ambition for folkeskolens virke. Men det kræver at rammevilkårene er på plads. Derfor skal der investeres i tolærerordninger, co-teaching, efteruddannelse, bedre muligheder for supervision og en mere praksisnær PPR.

-Kollektive aftaler, der sikrer en prioritering, så der kommer balance mellem opgaver og ressourcer. Derfor skal vi fortsat arbejde for at alle medlemmer kommer til at arbejde under ordnede forhold, hvor der er balance mellem opgaver og tid.

Vi skal fortsat styrke samarbejde med alle interessenter omkring skolen. Kun sammen kan vi gøre en god skole bedre.

Hovedstyrelsen som landsledelse

Hovedstyrelsen er forpligtiget af foreningens vedtægter og kongressens beslutninger, men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på foreningens vegne.

Hovedstyrelsen er foreningens landsledelse. Derfor er det afgørende, at landledelsen er bredt sammensat med repræsentanter fra hele landet.

Mit fagpolitiske arbejde har altid været med afsæt i mine nordjyske rødder. Her er jeg født, og her lever jeg mit liv.

Mit fagpolitiske engegement har altid haft afsæt i samarbejdet med de nordjyske baglandskredse, som er min base. Men jeg har i 20 år deltaget i landsledelsen i Danmarks Lærerforening, så mit engagement rækker langt videre end mine nordjyske rødder.

I min optik så skal man som hovedstyrelsesmedlem kunne bevæge sig op i helikopterperspektiv. Se tingene fra oven og forsøge at være forud for udviklingen. Samtidig skal man have fingeren solidt plantet i jorden, så der bliver sammenhæng mellem politik, visionerne og medlemmernes dagligdag på skolerne. Jeg lægger i mit hovedstyrelsesarbejde vægt på begge sider af opgaven.

Som politisk landsledelse skal hovedstyrelsen udvikle foreningens politik og realiserer kongressens beslutninger. Hovedstyrelsen står således forrest i at sætte mål, fastlægge strategier og igangsætte indsatser ift. politisk prioriterede område

På kongressen i september fastlagde vi mål for de kommende fire år. De mål vil jeg gerne være med til at realisere.

Kongressens mål er formuleret således:

  • Der skal investeres i folkeskolen, så folkeskolen kan leve op til sit formål for alle elever og være en samfundsbærende institution

  • Alle læreransatte i folkeskolen skal have en læreruddannelse og være fagligt opdaterede til gavn for lærerprofessionen, eleverne og samfundet

  • Undervisningen i folkeskolen skal danne og uddanne eleverne til livsduelige mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund

  • Rammerne for medlemmernes arbejdsliv skal forbedres gennem nuværende og kommende aftaler og lovgivning, så medlemmerne har overskud i hverdagen og kan lykkes med deres opgaver

  • Danmarks Lærerforening skal være en attraktiv fagforening og et stærkt professionsfagligt fællesskab, hvor nuværende og kommende generationer af medlemmer oplever en høj værdi af medlemskabet

Hjemmesiden opdateres løbende

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE