TIL FORSIDEN

TIL FORSIDEN

Min baggrund

Mit fagpolitiske arbejde har altid været med afsæt i mine Nordjyske rødder. Her er jeg født, og her lever jeg mit liv.

Mit fagpolitiske engegement har altid haft afsæt i samarbejdet med de nordjyske baglandskredse, som har været min base.

Men jeg har i 20 år deltaget i landsledelsen i Danmarks Lærerforening, så mit engagement rækker langt videre end mine nordjyske rødder.

Fagpolitisk erfaring

Jeg har været medlem af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening siden 2004

I perioden 04-09 havde jeg sæde i organisations- og arbejdsmiljøudvalget. I årene 10-11 deltog jeg i arbejdet i foreningens skole- og uddannelsespolitiske udvalg. Fra 2012 har mit politiske arbejde være med afsæt i overenskomstudvalget og i en årrække i foreningens internationale følgegruppe.

Lærernes Pension

I 2008 blev jeg medlem af bestyrelsen i Lærernes Pension. En repræsentation som jeg sætter stor pris på. For pensionsforhold har altid optaget mig. Jeg var formand for Medlemsforum Vest i Lærernes Pension fra 1996 til 2008. I den periode var jeg med til at sætte 93'gruppen på dagsordenen i foreningen.

Lærernes A-kasse

Jeg har siden 2005 været medlem af bestyrelsen af Lærernes a-kasse. Forholdene for de ledige har altid haft min interesse. Det er vigtigt, at der er en solid kontakt mellem a-kasse og fagforening.

Lokalt arbejde

Jeg har været lokal kredsformand i 25 år. Siden 2006 har jeg været formand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommune.

Jeg blev første gang politisk valgt til kredsstyrelsen i 1993, og i 1998 blev jeg valgt som kredsformand. Jeg har siden bl.a. stået i spidsen for to kredssammenlægninger. I 2000 skabte vi Nordkredsen som en sammenlægning af Hjørring - Hirtshals Lærerkreds og Skagen Lærerkreds. I forbindelse med kommunalreformen i 2006 dannede vi Lærerkreds Nord, som i dag dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Kredsen er landets største kreds målt på areal og med det femtestørste medlemstal.

I perioden 1998 til 2008 var jeg næstformand i Hjørring Seminariums bestyrelse, og jeg har igennem årene fulgt læreruddannelsen tæt.

Lærerjob

Jeg har været ansat 37 år i Hjørring Kommune.

Efter lærereksamen blev jeg ansat som lærer på den lille landskole Skallerup skole (nu lukket) og to år senere flyttede jeg til den store byskole Lundergaardskolen. Siden 1998 har jeg arbejdet for Danmarks Lærerforening lokalt og centralt.

Grunduddannelse

Jeg er uddannet lærer fra Hjørring Seminarium i 1986 med linjefag i idræt og fysik/kemi.

Jeg skrev pædagogisk speciale med titlen: ”Læreren er også en leder”.

Efteruddannelse

Jeg har altid været optaget af at søge ny inspiration og udbygge mine kompetencer igennem kurser og efteruddannelse i Danmarks Lærerforening og fagbevægelsen.

Jeg har også løbende prioriteret at deltage i anden efteruddannelse.

  • I 2009 bestod jeg efteruddannelsen ”Lederens retorik” på Aarhus Universitet.

  • I efteråret 2010 startede jeg på masteruddannelsen i ”Retorik og formidling” samme sted. Jeg har fulgt hele uddannelsen og afsluttet de første to moduler.

  • I 2021 bestod jeg CBS bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder - Pension & forsikring

  • I 2022 bestod jeg executive bestyrelsesuddannelsen på CBS.

Hjemmesiden opdateres løbende

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE